Δραστηριοποιούμαστε  στον χώρο των καυσίμων και άλλων μορφών ενέργειας

About Us

Διαχείριση καυσίμων & λιπαντικών

Εφοδιασμός, εμπορία, μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση, bunkering.

Τεχνικές Μελέτες

Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η Gas Neft στα 25 έτη επαγγελματικής ενασχόλησης με τον τομέα των πετρελαιοειδών και της ενέργειας, έχει συγκροτήσει μια ομάδα με έμπειρα στελέχη και έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλους αξιόπιστους προμηθευτές καυσίμων και διυλιστήρια ανά τον κόσμο. Η εταιρία σήμερα τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης και διασφαλίζει την μέγιστη αποτελεσματικότητα για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Δραστηριοποιούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στις αγορές της Ρωσίας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Στόχο μας αποτελεί η επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές (Ασία, Δυτική Αφρική) και η επένδυση στην καινοτομία, που θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης .

Για την υλοποίηση του στόχου μας ερευνούμε διαρκώς και εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες και βελτιωμένες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

world_map

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart